Sinopharm és egy ZF2001 kódjelű másik kínai vakcinával oltott emberek szérumának neutralizáló hatása a SARS-CoV-2 vírus dél-afrikai (501Y.V2) variánsára

A Sinopharm vakcina tudvalevőleg inaktivált SARS-CoV2 vírust tartalmazó oltás. A ZF2001 vakcina egy rekombináns, dimer receptorkötő domén (RBD) fehérje alapú oltás, amellyel jelenleg is zajlanak Fázis 3 klinikai vizsgálatok, de már rendkívüli forgalomba hozatali engedélyt kapott Kínában.

Az elemzés tárgyát képező dél-afrikai vírus variánst előszr 2021 janur 25-én mutatták ki Kínában.

Jelen vizsgálatban 24 olyan szérumminta neutralizáló hatását tanulmányozták, amelyeket két klinikai vizsgálatban vettek el (12 mintát egy Sinopharm és másik 12-őt egy ZF2001 vizsgálatban).

A neutralizáló hatást a dél-afrikai variáns mellett a kontrollként szolgáló HB02 (vad típusú) és BJ01 (D614G) variánson is értékelték.

Mindkét vakcinával oltottak esetében a szérumminták nagymértékben megőrizték neutralizáló hatásukat a dél-afrikai variánssal szemben, és a kontroll vírusokhoz képest csak csekély mértékben volt alacsonyabb a titerek geometriai átlagértéke.

A geometriai átlagtitet a dél-afrikai variáns esetén 110,9-ről (95% CI 76,7-160,2) 71,5-re (95% CI 51,1-100,1) csökkent. A ZF2001 esetében ez a paraméter 106,1-ről (95% CI 75,0-150,1) 66,6-re (95% CI 51,0-86,9) változott.

Az eredmények arra utalnak, hogy a dél-afrikai variáns ellen a mindkét vakcina által kiváltott immunitás hatásos lehet.

Hivatkozás: Huang B.; Dai L.; Yang X.; et al.: Serum sample neutralisation of BBIBP-CorV and ZF2001 vaccines to SARS-CoV-2 501Y.V2. Lancet (13. 04. 2021.

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-5247%2821%2900082-3