Mekkora arányban fertőződnek meg újra a SARS-CoV2 fertőzésen már átesett fiatal felnőttek?

A Lancet című angol orvosi szaklap április 15-i számában közültek egy amerikai vizsgálatot, amely a CHARM (COVID-19 Healt action Response for Marines) nevet viseli, és leginkább 18-20 éves fiatal férfi haditengerész újoncokat (92%, összesen 2825 fő a 3076 fős összlétszámból) vont be 2 hetes felügyelet nélküli házi karantént követően 2020 május 11 – 2020 noember 2. között. A karantén után 6 héten át követték állapotukat.

A házi karantén végén, amikor egy, a haditengerészet által ellenőrzött 2 hetes karanténra beérkeztek (kollégiumba vagy szállodába), megvizsgálták IgG szeropozitivitásukat (definíció: IgG szeropozitivitás 1:150 vagy nagyobb hígításban a receptorkötő domén vagy a teljes hosszúságú tüskefehérje ELISA módszerrel). Ezen felül a fiatalok kitöltöttek egy kérdőívet is, benne különféle kockázati tényezőkre, COVID-19 tünetekre és egyebekre vonatkozó kérdésekkel). A SARS-CoV2 fertőzés fennállásáat PCR módszerrel értékelték a katonai karantén 0., 1. és 2. hetében, majd az újoncok ismét kitöltöttek egy kérdőívet.

A 189 szeropozitívan érkező között 19 (10%) esetén mutattak ki legalább egyszer PCR pozitivitást (vírus örökítőanyagot) a 6 hetes követési időszak alatt (1,1, eset/személy év). Ezzel szemben a 2247 szeronegatív fiatal közül 1079 (48%) esetben volt pozitív a PCR teszt (6,2 eset/személy év).

A szeropozitív újoncok körében a fertőzés nagyobb valószínűséggel következett be alacsony teljes hosszúságú tüskefehérje IgG titer és alacsony vagy hiányzó neutralizáló ellenanyag aktivitás mellett a magasabb IgG tetirűekhez képest (kockázat arány 0,45 (95% CI 0,32-0,65); p<0,001).

A fertőzött szeropozitív újoncok vírusterhelése kb. tízszer alacsonyabb volt, mint a szeronegatívaké.

A szeropozitív újoncok között kiindulási neutralizáló titert a nem fertőzöttek közül 45 esetben (83%), míg a 19 fertőzött közül 6-nál (32%) figyeltek meg a 6 hetes időtartam során.

Vagyis, a szeropozitív fiatalemberek kockázata az újabb fertőzésre csak kb. 20%-a a szeronegatívakénak. Bár az első fertőzés által előidézett ellenanyagok nagymértékben védőhatásúak (protektívek), ezek nem nyújtanak garanciát az újabb fertőzés elleni SARS-CoV-2 semlegesítő aktivitásra vagy immunitásra.

Ily módon a COVID-19 oltások indokoltak a fertőzésen már átesettek esetében is, mert a természetes fertőzés védőhatása az újabb fertőzések ellen nem teljes, annál is inkább, mert ha fiatalok körében kapták a fenti eredményeket, az idősebbek, illetve az idősek esetében még nagyobb lehet az újrafertőzés kockázata.

Hivatkozás:  Letizia AG; Ge Y; Vangeti S. et al.: SARS-CoV-2 seropositivity and subsequent infection risk in healthy young adults: a prospective cohort study. Lancet. Published Online April 15, 2021 https://doi.org/10.1016/ S2213-2600(21)00158-2 SeeOnline/Comment https://doi.org/10.1016/ S2213-2600(21)00187-9

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2821%2900158-2