Két dózis mRNS vakcina hatása is csekély a szervátültetettek ellenanyag-válaszára

Egy korábbi vizsgálatban az mRNS vakcinák egy adagja csak a szervátültetettek17%-a  esetében eredményezett pozitív ellenanyag-választ, amely nagyon alacsony arány. A leggyengébb ellenanyag-választ azok adták, akiket antimetabolit típusú immunszuppresszáns gyógyszerekkel kezeltek.

Ebben a mostani vizsgálatban, amelyet a Journal of the American Medical Association (JAMA) május 5-i száma közölt, a második dózis hatását értékelték. Összesen 658 szervátültetett kapott két adag mRNS vakcinát középértékben 21 napos (18-25 nap) időközzel. Az első adag után 21 nappal ellenanyag 15% (98) esetében volt kimutatható, míg 29 nappal a második adag után ez 54%-ra (357) emelkedett. A résztvevők 46%-a esetében nem találtak ellenanyag-választ az első és a második adag után, míg 39%-nál az első adag után nem, de a második után kialakult az ellenanyag-válasz, amely azonban általában alacsony szintű volt. A gyenge ellenanyag-válasz összefüggést mutatott az antimetabolit immunszupprimáló gyógyszerek alkalmazásával.

Bár nem állapítottak meg olyan küszöbértéket az ellenanyag-válaszra, amely felett már biztos védőhatást lehetne vélelmezni, a szervátltetettek esetében a második adag mRNS vakcina után mért ellenanyagszintek jóval alacsonyabbnak bizonyultak, mint amiket a normális immunműködésű embereknél észleltek.

Következésképpen a szervátültetetteket még két adag mRNS vakcina után is veszélyeztetettnek kell tekinteni a COVID-19 szempontjából.

Hivakozás: Boyarsky BJ.; Werbel WA.; Avery RK. et al.: Antibody Response to 2-Dose SARS-CoV-2 mRNA Vaccine Series in Solid Organ Transplant Recipients. JAMA Published online May 5, 2021;

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779852