Az Epstein Barr vírus (EBV) szeropozitivitás hatása a COVID-19 fertőzésre

Az Epstein-Barr vírus (EBV) vagy humán herpeszvírus 4 (HHV-4) a herpeszvírusok családjába tartozik, azon belül pedig a Gammaherpesvirinae alcsaládba. A kémiai szerkezetében és biológiai tulajdonságaiban különbözik más herpeszvírusoktól. Az EBV a Pfeiffer-féle mirigyláz (mononukleózis infekcióza avagy csókbetegség) kórokozója.

Kínai Szerzők 2021 április 9-én nagyon érdekes, még lektorálás előtt álló cikket helyeztek fel a Research Square portálra, amelyben az EBV és a SARS-CoV-2 egyidejű fertőzéseket vizsgálták.

Ebben a visszamenőleges (retrospektív), egy centrumos (Wuhan Egyetem, Renmin Kórház) vizsgálatban 2020 január 9 – 2020 február 29-e között 67 COVID-19 betegnél (életkor középérték 37 év, 35 nőbeteg /52,2%/) értékelték az EBV státuszt: két csoportot alkottak, egyikben az EBV szeropozitív (37 fő /55,2%/ EBV vírus kapszid antigén IgM antitest-pozitív), másikban az EMB szeronegatív betegekkel. Összevetették egészségügyi jellemzőiket.

Az EBV fertőzésben szenvedők (szeropozitv betegek) esetében a láz kockázata az EBV szeronegatív betegekhez képest 3,09-szeres volt (95%CI, 1,11-8,56; P=0,03).

A C-reaktív fehérje (CRP) és az aszpartáz-aminotranszferáz szintje is magasabb volt az EBV szeropozitív betegeknél.

Az EBV szeropotitív beetgek magasabb arányban igényeltek szteroid-kezelést, mint az EBV szeronegatívak. Vagyis, az EBV szeropozitivitás növelte a láz kockázatát és erősebb gyulladással járt.Hivatkozás:Chen T.; Song J.; Liu H. et al.: Positive Epstein-Barr virus detection in corona virus disease 2019 (COVID-19) patients. DOI:10.21203/rs.3.rs-21580/v1. Posted on Research Square on 09. April 2021.

https://assets.researchsquare.com/files/rs-21580/v1/4f2178bd-2481-45b4-966f-9971c46d694d.pdf