Az agyi vénás trombózisok kockázata COVID-19 fertőzés esetén sokszorosa annak, mint amit az oltások után megfigyeltek

A Pfizer/BioNTech és a Moderna COVID-19 vakcina alkalmazását követő agyi és májban kialakult vénás trombózis esetek gyakoriságának összehasonlítása a COVID-19 és az influenza fertőzés utáni 2 hétben megfigyelt gyakorisággal

A Center for Open Science OFS portálján angol és amirikai kutatóktól megjelent egy közlemény, amely elektronikus kórlapok feldolgozásával összehasonlította az mRNS vakcinák (Pfizer/BioNTech és Moderna) n=489.871 oltott személy) alkalmazásával kapcsolatos, valamint a COVID-19 (n=513.284 beteg) vagy az influenza (n=172.742 beteg) diagnózisát követő 2 hétben bekövetkezett agyi és májban kialakult (portális) vénás trombózis abszolút előfordulási gyakoriságát.

A COVID-19 után az agyi vénás trombózis gyakorisága 396/1 millió beteg volt (95% CI, 25,2-60,2).

Az influenzát követően nem fordult elő agyi vénás trombózis.

A Pfizer/BioNTech és a Moderna oltás otán az agyi vénás trombózis gyakorisága 4,1/1 millió ember volt (95% CI 1,1-14,9).

A májban kialkuló (portális) vénás trombózis előfordulása COVID-19 után 436,4/1 millió (382,9-497,4), influenza után 98,4 (61,4-157,6), mRNS vakcinát beadása után 44,9 (29,7-68,0) volt.

A COVID-19-ben nem megbetegedetteknél az agyi vénás trombózis előfordulási gyakorisága 0,41/1 millió ember volt bármelyik 2 hetes időszakban.

A COVID-19 utáni agyi és portális vénás trombózis esetekben emelkedett D-dimer- és alacsony fibrinogénszint társult nagyobb vérlemekeszám-csökkenéssel. Az agyi vénás trombózis halálozása 20%, a portális vénás trombózisé 18,8% volt.

Vagyis, a COVID-19 fertőzés az átlagnépességhez képest jelentős (kb 95-szörös) kockázatnövekedéssel jár a trombózis mindkét vizsgált típusáan.

Az mRNS otásokat követően megfigyelhető az előfordulási gyakoriság emelkedése mindkét trombózis típusban, de mivel az adatok nem tartalmaznak életkori illetve egyéb demográfiai csoportokra történő bontást, további következtetések nem vonhatók le. (A COVID-19 betegséghez köthető agyi vénás trombózisok előfordulási gyakorsága kb. 10-szer nagyobb volt, mint az mRNS vakcinák alkalmazása után észlelt esetek gyakorisága).

Ebben a vizsgálatban az agyi vénás trombózisok gyakorisága hasonló volt az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálatában említett és az Astra Zeneca vakcina alkalmazása mellett talált értékhez (5,0/1 millió oltott; itt a COVID-19 betegséghez köthető agyi vénás trombózis 8-szor volt nagyobb, mint a vakcina alkalmazása utánészlelt esetek gyakorisága).

Ez a tanulmány is aláhúzza azt, hogy az agyi vénás trombózis esetében a COVID-19 fertőzés sokszorosan nagyobb kockázatot jelent, mint ami az oltásoknál megfigyelhető.Hivatkozás:Taquet M.; Hussain M.; Geddes JR et al.: Cerebral venous thrombosis: a retrospective cohort study of 513,284 confirmed COVID-19 cases and a comparison with 489,871 people receiving a COVID-19 mRNA vaccine. DOI 10.17605/OSF.IO/H2MT7. OSF | COVID-CVT-paper.pdf